DỊCH VỤ BÁN XU

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 5,000,000đ
Giá Xu:

Vị trí (Mặc định làng tone khu )

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken [ONLINE]
Shuriken + Tessen [ONLINE]
Kunai [ONLINE]
Katana [ONLINE]
Tone [ONLINE]

Hướng Dẫm Mua Xu Tự Động

- Bước 1: Đăng Nhập Hoặc Tạo Tài Khoản

- Bước 2: Vào Mục Nạp Thẻ Để Nạp Tiền

- Bước 3: Điền Đầy Đủ Thông Tin Tên Nhân Vật + Sever Vào Chỗ Cần Điền ( sai sever hoặc ingame hệ thống không giao dịch )

- Bước 4: Thanh Toán Rồi Vào Giao Dịch Xu ( sv tencen nếu có _ts sau ingame nhớ phải ghi vào nha )