Tất cả
Cung nick 1 nhân vật
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 50
1,350,000đ
Tieu
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 65
310,000đ
Kunai
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
430,000đ
Kiem
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 107
360,000đ
Kiem
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 106
310,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
750,000đ
Kunai còn 5k6 lượng
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
3,000,000đ
Kiem
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
360,000đ
Tiêu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
570,000đ
Tieu
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
450,000đ
Tieu
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 115
2,150,000đ
Kunai
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
360,000đ