Tất cả
Tieu
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
770,000đ
Kiem
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,250,000đ
Kiem
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 42
570,000đ
Quat
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 129
550,000đ
Cung
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
1,800,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
1,750,000đ
Kunai130 vk16 full1416 pt10x vk14...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
8,500,000đ
Wuat
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
7,600,000đ
Tieu103 vk16 pt111 nhiều ngọc...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
8,500,000đ
Wuat
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
330,000đ
Cung
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
950,000đ
Kiem
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
660,000đ