Tất cả
Kiem
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
360,000đ
Kiem
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
1,250,000đ
Trùm Đao 80 về Pk chắc k có...
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
4,500,000đ
Dao
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 50
350,000đ
Tieu
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 50
2,050,000đ
Tiêu con này Chất thật...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
10,600,000đ
Kunai
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
1,150,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
1,250,000đ
Kiếm vk 16 nhiều món 16 tl9...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT:
Cấp Độ: 71
6,100,000đ
Kunai
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
3,850,000đ
Tieu
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
1,350,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 106
510,000đ