20,000đ mỗi lượt quay.

ID PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
CHƯA CÓ QUAY !

- 1 Lượt quay sẽ mất 20,000đ tiền trên shop,tiền shop sở hữu bằng cách nạp thẻ cào.

- Các sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản.